Καραϊσκάκη 6, Λαμία 35150, τηλ. 6986631519

Ακαδημίας 75 & Εμμ. Μπενάκη, Αθήνα 10678, τηλ. 6936642166